דף הבית -> כללי

ארכיוני קטגוריות: כללי

הרשמות לפיד<
סדר המילים ומילות קישור במשפט העברי

סדר המילים ומילות קישור במשפט העברי

סדר מִלים במשפט עריכה נכונה של חלקי המשפט היא תנאי בל יעבור להבנת הדברים האמורים במשפט. להלן כמה דוגמאות למשפטים, שסדר חלקיהם לקוי ומסורבל. "חוגים כלכליים הביעו חשש, כי ראשי ההסתדרות עלולים להחריף מאבקים פוליטים בעיקר בחזית השכר, כאשר אין להם עתה עוד מה להפסיד (מן העיתונות).  לפי סדר המלים במשפט הזה, אפשר להבין, שהמִלה "עוד" באה במשמעות "עדיין" (ולא במשמעות של תוספת). אם כך, לא רצוי, שתהיה צמודה למִלה "עתה", שגם היא תיאור זמן. מוטב לכתוב: אין להם עתה מה להפסיד עוד. "אבל ברור לי, שאסור לתקוף את התופעות השליליות הרבות הכרוכות במעמדם של הפרופסורים מן הזוית הלא נכונה" ... קרא עוד «

חזור לראש העמוד